Minister Paweł Szefernaker zadeklarował wzmocnienie zaangażowania ze strony rządu w prace Zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego, który spotkał się po raz kolejny 16 marca w Pałacu Prezydenckim.

W spotkaniu Zespołu ds. wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli 16 marca przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, w tym Związku Miast Polskich, a także reprezentanci sekcji Samorząd, polityka spójności Narodowej Rady Rozwoju oraz Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA.

Posiedzenie prowadził Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Po raz pierwszy w spotkaniu Zespołu uczestniczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker, który jest jednocześnie Pełnomocnikiem Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Minister Szefernaker zadeklarował wzmocnienie zaangażowania ze strony rządu w prace Zespołu oraz podkreślił unikalne łączenie w nim aktywności strony samorządowej i administracji rządowej pod patronatem Prezydenta RP. Udział Pełnomocnika Rządu w pracy Zespołu został bardzo pozytywnie odebrany przez wszystkie organizacje samorządowe. Ułatwi to wypracowywanie takich projektów aktów prawnych, które będą już mieć wstępną aprobatę na poziomie rządowym.

Doradca Prezydenta RP, dr hab. Marek Rymsza przedstawił wstępną koncepcję funkcjonowania Centrum Usług Społecznych na poziomie gminnym i ponadgminnym, do której, choć spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony przedstawicieli JST, samorządowcy zgłosili jednak swoje merytoryczne sugestie i uwagi.

Tematem spotkania Zespołu były także przygotowania do ogólnopolskiej Konwencji Konstytucyjnej, podsumowującej pierwszą część kampanii informacyjnej „Wspólnie o Konstytucji” przed referendum konsultacyjnym. Samorządowcy włączą się w jej przygotowanie - rozważane jest zorganizowanie panelu eksperckiego omawiającego konstytucyjne zagadnienia ustrojowe i samorządowe.

Omawiano również przygotowania do majowej uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim. Zgodzono się, że ewentualne wnioski o odznaczenia państwowe związane z tym świętem nie będą dotyczyły w tym roku osób pochodzących z wyboru (rok wyborczy).

W najbliższych tygodniach Zespół będzie pracować na poziomie eksperckim na bazie przekazanych przez organizacje samorządowe propozycji zmian ustawowych.