24 kwietnia 2019 roku w Wałbrzychu (przed Kongresem Małych i Średnich Miast) odbyło się krótkie posiedzenie Komisji Małych Miast. Wybrano prezydium Komisji.

Komisja jest jedną z 19 merytorycznych Komisji, która zgodnie z decyzją Zarządu Związku i przyjętym regulaminem będzie funkcjonowała w Związku Miast Polskich w VIII kadencji.

Komisja zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu w celu ukonstytuowania się i dokonania wyboru prezydium Komisji. W posiedzeniu oprócz członków Komisji wzięli również udział Piotr Psikus, członek Zarządu Związku, który z ramienia Zarządu sprawuje nadzór nad Komisją oraz kierownictwo Biura Związku Miast Polskich. Pierwszą część obrad poprowadził Andrzej Porawski dyrektor Biura, który przedstawił sprawozdanie z prac Komisji w VII kadencji oraz omówił regulamin pracy Komisji.

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Komisji. Członkowie Komisji na przewodniczącego wybrali jednogłośnie Grzegorza Janeczka, burmistrza Głowna, który poprowadził dalszą część obrad. Komisja zdecydowała, że w prezydium zasiądzie 5 zastępców przewodniczącego i sekretarz. Zastępcami przewodniczącego wybrani zostali: Grzegorz Ambroziak, burmistrz Żychlina; Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju; Przemysław Major, zastępca burmistrza Cieszyna; Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza i Czesław Woliński, burmistrz Nowego. Funkcję sekretarza komisji objęła burmistrz Dolska Barbara Wierzbicka.

Następnie komisja ustaliła tematy na kolejne robocze posiedzenie Komisji, które odbędzie się w Nowem w dniach 17-18 czerwca br. Na posiedzeniu oprócz bieżących spraw omówione zostaną problemy związane ze stosowaniem ustawy o porządku i czystości w gminach, kwestie gospodarki nieruchomościami oraz realizacji projektów unijnych.