W dniach 9-10 czerwca br. w Stargardzie odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

W dniach 9-10 czerwca br. w Stargardzie odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich.

Pierwszym punktem spotkania była dyskusją nad rozdzieleniem pracy socjalnej od postępowania administracyjnego zakończona wypracowaniem opinii uczestników posiedzenia.

Następnie Agata Kmieć –Łuciuk, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej z UM Stargardu przedstawiła Stargardzki Program „Potrzebny Dom” – system mieszkań wspomaganych, natomiast Danuta Bojarska, Dyrektor MOPS dokonała prezentacji systemu wychodzenia z bezdomności.

Dalsza część spotkania to zwiedzanie mieszkań wspomaganych, gdzie Kazimierz Nowicki, Przewodniczący Koła PSOUU, Janusz Drosik, Koordynator mieszkalnictwa wspomaganego oraz Jadwiga Dąbrowska ze Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” podzielili się swoimi doświadczeniami, opowiedzieli o zasadach działania takich domów, a także historii powstania, problemach i sukcesach.

Drugi dzień spotkania poświęcony był realizacji „Programu Rodzina 500+”, Dyskutowano o zagrożeniach wynikających z ewentualnych „marnotrawień” środków finansowych i wymieniano się dotychczasowymi doświadczeniami.

Spotkanie zakończyła prezentacja Stargardzkiego Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” przedstawiona przez Agatę Kmieć –Łuciuk, Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM w Stargardzie.

Aneta Kręc