Pierwsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich w bieżącej kadencji odbyło się 12 czerwca 2015 roku w Poznaniu

Pierwsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich w bieżącej kadencji odbyło się 12 czerwca 2015 roku w Poznaniu, w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego.

Członków Komisji przywitał Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, który zapoznał uczestników z regulaminem komisji oraz zakresem prac.

Następnie Włodzimierz Kałek – Przewodniczący Komisji w poprzedniej kadencji – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji z lat ubiegłych. Przystąpiono do wyboru prezydium.

Poprzez jawne glosowanie – jednogłośnie - wybrano władze Komisji w składzie:

Włodzimierz Kałek (Dyrektor MOPR w Poznaniu) – Przewodniczący Komisji

Daria Szczepańska (Zastępca Prezydenta Tychów) – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Andrzej Kaczorowski (Radny RM Łodzi, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej) – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Zdzisława Krygier (Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w Dąbrowie Górniczej) – Sekretarz Komisji.

W drugiej części spotkania dyskutowano nad propozycjami do programu działań komisji a także wyborem tematyki kolejnych posiedzeń. Ustalono, że będzie to tematyka związana, miedzy innymi ze współpracą jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, znaczeniem tej współpracy i zalet w sprawnym funkcjonowaniu pomocy społecznej.

Organizację kolejnego spotkania zaplanowano w pierwszej połowie października w Tychach.