Podczas kolejnego w tym roku posiedzenie Komisji Polityki Społecznej ZMP rozmawiano m.in. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, a szczególnie o świadczeniach udzielanych osobom bezdomnym.

W dniach 28-29 września w Częstochowie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich. Spotkanie prowadził Włodzimierz Kałek, przewodniczący komisji, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Członków Komisji przywitał Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta Częstochowy.

Obrady Komisji poświęcone były m.in. wypłacaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi; zmianom ustawy o pomocy społecznej, a szczególnie świadczeniom udzielanym osobom bezdomnym (art. 48a, ust. 2 i 3). Dyskutowano też na temat pomocy społecznej po wprowadzeniu programu „500 plus" oraz aktualnych problemów polityki społecznej. W pierwszej części spotkania Adrian Stroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Częstochowy przedstawił prezentację dotyczącą rozwoju ekonomii społecznej.

Druga część spotkania komisji to przedstawienie dobrych praktyk dotyczących podmiotów ekonomii społecznej w Częstochowie. W ramach wizyty członkowie odwiedzili częstochowskie Centra Integracji Społecznej. Wzięli też udział w Gali Ekonomii Społecznej w Filharmonii Częstochowskiej, podczas której wręczono Nagrody Prezydenta Miasta.

    Planowany termin kolejnego posiedzenia komisji to styczeń 2017 r.

    Aneta Kręc