W dniu 9 czerwca 2015 roku odbyło się w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Finansów ZMP. W posiedzeniu uczestniczyło 25 osób.

W dniu 9 czerwca 2015 roku odbyło się w Warszawie pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Finansów ZMP. W posiedzeniu uczestniczyło 25 osób.

Zgodnie z porządkiem obrad odbyły się wybory Przewodniczącego Komisji. Na stanowisko Przewodniczącego zaproponowano dwie kandydatury:

 1. Pani Janina Bronikowska-Radosz, Skarbnik Dąbrowy Górniczej (w poprzedniej kadencji Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów)
 2. oraz Pan Tomasz Bogucki, Radny RM Kielc, w poprzedniej kadencji Przewodniczący Komisji Finansów ZMP.

Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Finansów ZMP zostały zgłoszone następujące kandydatury:

 1. Marta Maliszewska, Skarbnik Wołomina,
 2. Jolanta Balicka, Radna RM Szczecin
 3. Wojciech Dudzic, Dyrektor Wydziału Budżetu, UM Kielce.

W jawnych głosowaniach wybrano:

 • Janina Bronikowska-Radosz – Przewodnicząca Komisji Finansów ZMP
 • Marta Maliszewska, Skarbnik Wołomina – Zastępca Pzrewodniczącej Komisji Finansów ZMP.

Następnie Przewodnicząca Komisji Finansów zaproponowała na stanowisko Sekretarza Komisji Pan Wojciecha Dudzica, który przyjął tę propozycję.

Komisja zamierza w najbliższym czasie rozmawiać nt.

 1. standardy rachunkowości w sektorze finansów publicznych (spotkanie z Departamentem Rachunkowości w MF)
 2. modyfikacja - podatek od nieruchomości w gminach

Po przerwie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Komisji Administracji oraz Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast, podczas którego zaopiniowano:

 1. projekt ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej infor­macji prawnej oraz edukacji prawnej (druk nr 3338).
 3. Projekt ustawy o rewitalizacji.

S. Kluczyńska
Biuro ZMP