Podczas posiedzenia Komisji Edukacji ZMP we Włocławku podjęto m.in. negatywne stanowisko w kwestii przywrócenia realizacji obowiązku szkolnego od 7 lat.

W dniach 3-4 grudnia 2015 roku we Włocławku, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Jarosław Hupało – Radny RM Włocławek. Spotkanie rozpoczęła dyskusja nad projektem planowanych zmian w oświacie dot. przywrócenia realizacji obowiązku szkolnego od 7 lat, likwidacji szkół gimnazjalnych oraz likwidacji zapisów art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Następnie gości powitał prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. Kolejnym punktem spotkania był wykład prof. Bronisława Siemienieckiego na temat nauczania włączającego (nauczania dzieci z niepełnosprawnością). Dzięki wizytom studyjnym w: Zespole Szkół nr 3, Przedszkolu Publicznym nr 36 oraz Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, członkowie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich mieli okazję zapoznania się z pracą włocławskich placówek zajmujących się przede wszystkim kształceniem uczniów z niepełnosprawnością. Wieczorem 3 grudnia członkowie Komisji zostali zaproszeni do Teatru Impresaryjnego na występy artystyczne, podczas których uczniowie wyżej wymienionych placówek zaprezentowali swoje talenty na scenie. Drugi dzień obrad to dyskusja na temat zapowiedzi dotyczących likwidacji gimnazjów, likwidacji art. 42 Karta Nauczyciela oraz poszerzenia funkcji kuratora oświaty, w zakresie kompetencji przy likwidacji szkół i placówek.

Komisja Edukacji postulowała przeprowadzenie szerokich konsultacji, włącznie z jednostkami samorządu terytorialnego i korporacjami samorządowymi, w momencie kiedy projekty dotyczące powyższych tematów zmaterializują się w formie projektów rozporządzeń i ustaw.

Zostało wypracowane i przyjęte (29 głosy za, 2 osoby się wstrzymały, 1 głos przeciw) stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich w zakresie: przywrócenia realizacji obowiązku szkolnego od 7 lat, likwidacji szkół gimnazjalnych oraz likwidacji zapisów art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: druga połowa lutego 2016 roku w Kobyłce.

Ewa Ziółkowska