W dniach 19-20 maja 2016 roku w Zabrzu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

W dniach 19-20 maja 2016 roku w Zabrzu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Andrzeja Porawskiego – Dyrektora Biura Związku Miast Polskich, który przedstawił krótką informację dotyczącą organizowanej w dniu 2 czerwca 2016 roku w Warszawie, Ogólnopolskiej Debaty Oświatowej oraz zaprezentował analizę przeprowadzoną w Jarocinie (gmina miejsko-wiejska) na temat skutków likwidacji gimnazjów lub wprowadzenia wariantu 4 lata szkoły podstawowej i 4 lat gimnazjów. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja dotycząca zabrzańskiej oświaty, którą przedstawiła Ewa Wolnica – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty. Następnie Mariusz Tobor - ekspert oświatowy w firmie „Vulcan” - zaprezentował raport „Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gimnazjów”.

Zostało wypracowane i przyjęte stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich dotyczące: konieczności uwzględnienia postulatu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sposobu naliczania środków finansowych na dzieci 6-letnie objęte edukacją przedszkolną, przesunięcia terminu obowiązywania prawa do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-letnich, nie wcześniej niż od 1 września 2019 r., uwzględnienia w naliczaniu wysokości subwencji oświatowej rekompensaty utraconej subwencji przez wszystkie lata edukacji dzieci z rocznika 2010.

Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania na drugą połowę września 2016 roku w Koszalinie.

Ewa Ziółkowska