Podczas pierwszego w tej kadencji spotkania Komisji Edukacji ZMP wybrano nowe prezydium Komisji oraz rozmawiano o Karcie Nauczyciela i podziale subwencji oświatowej

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Spotkanie poprowadził Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Koszalina, dotychczasowy przewodniczący Komisji Edukacji. Po przedstawieniu sprawozdania z prac Komisji w poprzedniej kadencji, przystąpiono do wyboru prezydium Komisji:

Przewodniczący – Przemysław Krzyżanowski; Zastępca Prezydenta Koszalina, Wiceprzewodniczący – Beata Chrzanowska; Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku,
Wiceprzewodniczący – Wojciech Jagiełło; Zastępca Prezydenta Kędzierzyna-Koźla,
Sekretarz – Jarosław Kotliński; Naczelnik Wydziału Edukacji w Kutnie.

Podczas spotkania członkowie Komisji dyskutowali na temat ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zmieniającej przepisy odnoszące się do wynagradzania nauczycieli, ich awansu, a także finansowania przez budżet państwa zadań oświatowych, a przede wszystkim omówiono wysokość dodatku za wychowawstwo oraz wprowadzenie podziału subwencji oświatowej, który będzie uwzględniał sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.
Ustalono, że kolejne spotkanie członków komisji Edukacji odbędzie się 3-4 października w Zabrzu.
Komisja wypracowała stanowisko dotyczące ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zmieniającej przepisy odnoszące się do wynagradzania nauczycieli, ich awansu, a także finansowania przez budżet państwa zadań oświatowych.