2-3 lipca odbyło się tu robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Komisji Europejskiej poświęcone monitoringowi wdrażania RPO „Warmia i Mazury 2014-2020"

Iława została wybrana przez Urząd Marszałkowski nieprzypadkowo. Doceniono skuteczność miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych i ich efektywność. Zwrócono też uwagę na umiejętne i konsekwentne wpisywanie projektów finansowanych ze środków UE w przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnemu. - Iława ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych – mówi burmistrz Adam Żyliński - Pierwsze takie fundusze nasze miasto pozyskało w 1995 roku. Warty odnotowania jest fakt, że w czasie kiedy Polska nie miała jeszcze perspektyw przystąpienia do UE Iława dostało pierwszy europejski zastrzyk finansowy na realizację projektu ciągu pieszo- rowerowego wokół Małego Jezioraka.

Do Iławy na robocze spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Komisji Europejskiej poświęcone monitoringowi wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury 2014-2020” z ramienia KE przyjechali: Wolfgang Münch, z-ca dyrektora Wydziału ds. Polski Dyrekcji Generalnej dla Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, Anna Modzelewska, pracownik Wydziału, opiekun RPO „W i M” oraz Jacek Wolski, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Iława spotkała się z dużym uznaniem Wolfganga Müncha, który docenił wielorakość pozyskiwanych środków z Funduszy Europejskich i rozmach inwestycyjny osiągnięty przez miasto w bieżącym roku.