O środkach zaplanowanych w budżecie państwa na oświatę w 2019 roku i sposobie podziału subwencji oświatowej będą rozmawiać samorządowcy i przedstawiciele MEN na specjalnym spotkaniu 6 listopada br.

O środkach zaplanowanych w budżecie państwa na oświatę w 2019 roku i sposobie podziału subwencji oświatowej będą rozmawiać samorządowcy i przedstawiciele MEN na specjalnym spotkaniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, które odbędzie się 6 listopada br.
Na wniosek przedstawiciela Związku Miast Polskich, Marka Wójcika Zespół spotka się szybciej niż planowano, czyli tuż po drugiej turze wyborów samorządowych, by wnioski z dyskusji móc wykorzystać jeszcze w debacie parlamentarnej.
- Jak przeanalizowałem projekt budżetu wraz z uzasadnieniem, to nie do końca rozumiem, dlaczego akurat tyle środków (będzie w subwencji) i tyle procent wzrostu. Jak zaczynam składać te liczby, to one mi do siebie nie pasują. Chcielibyśmy, aby ktoś nam to wyjaśnił – uzasadniał Wójcik konieczność przeprowadzenia dyskusji.
Samorządowcy przygotowali całą listę spraw do omówienia. Dotyczą one głównie skutków finansowych dla samorządów, m.in. zaplanowanych podwyżek płac dla nauczycieli wraz ze sposobem ich obliczania, skutków awansu zawodowego nauczycieli, wzrostu liczby etatów nauczycieli i liczby oddziałów zarówno od 01.09.2017 r., jak i od 01.09.2018 r. Samorządowcy chcą też rozmawiać o zmianach w algorytmie naliczania subwencji dla miast na prawach powiatów i powiatów w związku z planowanym przyjęciem podwójnego rocznika do szkół ponadpodstawowych.
- Ten rok udowadnia, że jeśli nie siadamy do rozmów przed szkodą, to potem mamy szkodę. W tym roku dostaliśmy za mało pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli i nie chcemy przeżywać tego ponownie. Przeciwnie - chcemy prosić o rekompensatę tego, co w tym roku tracimy. - mówił Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacji.

Przed spotkaniem organizacje samorządowe przedstawią swoje uwagi i obliczenia uzasadniające konieczność wzrostu subwencji oświatowej. Mają też przygotować studia przypadków pokazujące gwałtowny wzrost dofinansowania zadań oświatowych z własnych środków w 2018 roku.

Wiceminister edukacji, Elżbieta Machałek zapewniła, że resort jest przygotowany do dyskusji, którą przeniesiono na wniosek współprzewodniczącego ze strony samorządowej ze względu na wybory samorządowe.

hh