Písková Lhota to niewielkie miasto w Czechach, które – za pośrednictwem Związku Miast Polskich - poszukuje partnerskiego miasta w Polsce.

Písková Lhota – gmina w Czechach, w powiecie Mladá Boleslav, w kraju środkowoczeskim. Liczy 950 mieszkańców, nie posiada jeszcze miast partnerskich. Samorząd zainteresowany jest wymianą mieszkańców, współpracą kulturalną i sportową.

Więcej informacji: www.piskovalhota.cz

Kontakt w biurze Związku Miast Polskich:
Katarzyna Paczyńska, tel. 61 6335056, e-mail: katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl