Zgromadzenie Ogólne Związku odbywa się 1 i 2 marca w Żywcu. Jednym z omawianych tematów są nowe przepisy wyborcze.

Zgromadzenie Ogólne, oprócz dorocznych czynności statutowych, jest okazją do przedyskutowania w szerszym gronie wielu ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematów, w tym zwłaszcza spraw legislacyjnych.

Wśród zagadnień merytorycznych, umieszczonych w porządku obrad, znajduje się tematyka związana z odpowiedzialnością miast i gmin za organizację wyborów samorządowych po ostatniej zmianie przepisów w tym zakresie. Delegaci będą także mieli możliwość odnieść się do bieżących problemów legislacyjnych, w tym związanych ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych. W tej części Zgromadzenia weźmie udział dr Maciej Kawecki – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

W załączeniu program Zgromadzenia, projekty uchwał, sprawozdanie finansowe, projekt budżetu na 2018 rok, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności ZMP za rok 2017 oraz infografika - podsumowanie aktywności legislacyjnej ZMP zeszłym roku.

Zachęcamy również do zapoznania się z pełnym raportem podsumowującym działania informacyjne i PR.