Centrum PPP i partnerzy zapraszają na Warsztaty PPP w sektorze drogownictwa. Warsztaty organizowane są w ramach projektu "Rozwój PPP w Polsce", w którym bierze udział również Związek Miast Polskich.

To już V edycja Sektorowych Warsztatów PPP. Do tej pory w czterech poprzednich edycjach Sektorowych Warsztatów PPP (ochrona zdrowia, wod-kan, rewitalizacja, gospodarka odpadami, transport, oświetlenie miejskie, parkingi, efektywność energetyczna, mieszkalnictwo) uczestniczyły w nich takie firmy jak Strabag, Wierzbowski Eversheds, Siemens, Philips, Bank PEKAO, Hospitals, Sita Polska, Hochtief, JP Weber, KPMG, ARUP, Bank PKO BP, Miasto Sopot, Miasto Warszawa, Gdańsk, Karczew, BGK, KPMG, Investment Support, Parking Polska, Tahal, FBSerwis, Clifford Chance, Goldbeck, Polska Parkuje czy Dentons, Hogan Lovells, Dalkia/Veolia i DnB Bank.

Idea Warsztatów
Ideą warsztatów sektorowych PPP jest nawiązanie otwartego dialogu, dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego, między firmami sektora prywatnego a podmiotami publicznymi. Warsztaty mają stać się platformą interaktywnych spotkań oraz wymiany doświadczeń sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie PPP.

Cel Warsztatów
Głównym celem warsztatów sektorowych PPP jest promocja formuły PPP wśród podmiotów publicznych oraz zachęcanie ich do rozważania korzystania w tego modelu świadczenia usług publicznych. Ponadto, warsztaty umożliwiają promocję firm prywatnych (wykonawców, doradców, banków), które mogąc podzielić się własnymi bogatymi doświadczeniami (np. czynniki sukcesu oraz przyczyny porażek) z procesu przygotowań i realizacji przedsięwzięć w formule PPP, zarówno w Polsce, jak i w Europie.
Celem warsztatów jest również chęć identyfikacji problemów pojawiających się na drodze podmiotów publicznych toku w przygotowaniu i realizacji projektów PPP w poszczególnych sektorach oraz próba ich rozwiązania. Nie mniej istotna w tym miejscu jest również identyfikacja barier rozwoju przedsięwzięć PPP w danym sektorze oraz próba ich usunięcia.
Termin: wtorek 26 czerwca 2018
Miejsce: Warszawa, siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala 5114a

Agenda
10:30 – 11:00 Powitalna kawa, networking
11:00 – 11:30 Prezentacja wprowadzająca PPP (przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)
11:30 – 12:00 Drogowe projekty PPP na szczeblu rządowym (Ministerstwo Infrastruktury, Jarosław Waszkiewicz)
12:00 – 12:30 Drogowy projekt PPP na szczeblu samorządowym – praktyczne wskazówki (Robert Marcinkowski, Gostyń)
12:30 – 13:00 przerwa kawowa, networking, dyskusje
13:00 – 13:30 Finansowe aspekty projektów PPP w sektorze drogownictwa: bankowalność projektów PPP (Patryk Darowski, BGK)
13:30 – 14:00 Rola PFR w drogowych projektach PPP (Bartosz Gołębiowski, PFR)
14:00 – 14:30 Rola doradcy ekonomiczno-finansowego w projektach PPP (Dorota Miziołek, KPMG)
14:30 – 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja
15:30 – 16:30 Lunch, networking

Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone wyłącznie dla podmiotów publicznych planujących realizację przedsięwzięć PPP w sektorze dróg w Polsce.

Warsztaty, prowadzone przez praktyków PPP (BGK, PFR, KPMG, Ministerstwa, JST) będą mieć charakter praktyczny.
Rejestracji można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc jest ograniczona – z uwagi na chęć zachowania warsztatowego charakteru spotkania.
Centrum PPP, wraz z Partnerami, zastrzega sobie możliwość selekcji uczestników.