Związek Miast Polskich wsparł projekt badawczy związany analizą doświadczeń samorządów we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Miasta zainteresowane wynikami zapraszamy na spotkania on-line.

W badaniu przeprowadzonym na przełomie maja i czerwca uczestniczyło 490 samorządów, w tym 220 miast. Wszystkich zainteresowanych wynikami badania, doświadczeniami miast z tego obszaru, zapraszamy na dzisiejsze spotkanie on-line o godz. 12.00. Dodatkowo w takcie spotkania nie tylko będą prezentowane wyniki badania, ale również przybliżone zostaną propozycje wspierania działań miast ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Udział w spotkaniu nie wymaga specjalnych aplikacji, wykorzystujemy tylko dowolną przeglądarkę stron internetowych.

„Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – doświadczenia miast i gmin”
Małe miasta i gminy miejsko-wiejskie - 26 czerwca 2020 r. (piątek), godzina 12.00 – 14.30.

LINK DO REJESTRACJI


Dla różnych grup miast zaplanowane zostały dwa spotkania, ale ich charakter ich jest podobny. W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu dzisiaj, można zarejestrować się na dowolne spotkanie.

Miasta pow. 50 tys. mieszkańców - 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek), godzina 12.00 – 14.30.

LINK DO REJESTRACJI


Program spotkania:

• wprowadzenie do spotkania – Olgierd Dziekoński – kierownik projektu REGIOGMINA
• prezentacja raportu z badania „Mechanizmy wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez JST” – Krzysztof Jaszczołt – ekspert ZMP
• przedstawienie szerszej perspektywy projektu (cele, zrealizowane i planowane działania, wsparcie samorządów) - Olgierd Dziekoński – kierownik projektu REGIOGMINA, Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski
• Polski Fundusz Rozwoju dla samorządów - Paweł Grzegorczyk – Ekspert Departamentu Rozwoju Innowacji – Polski Fundusz Rozwoju
• Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego dla rozwoju JST. Badanie wpływu COVID 19 na sytuację budżetową JST - Mateusz Walewski - Dyrektor Biura Badań i Analiz, Główny Ekonomista – BGK
• Wsparcie kompetencji ekonomicznych w edukacji – Waldemar Zbytek – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości
• Podsumowanie i zakończenie – Olgierd Dziekoński - kierownik projektu REGIOGMINA