11 czerwca 2019 r. w Płocku odbyło się seminarium tematyczne „Partnerstwo publiczno-prywatne w inwestycjach termomodernizacyjnych”. Towarzyszyła mu wizyta studyjna w jednej ze zmodernizowanych szkół.

Wydarzenie to stanowiło część programu inauguracyjnego posiedzenia Komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Związku Miast Polskich, które miało miejsce w dniach 10-11 czerwca 2019. 

Seminarium zorganizował Związek Miast Polskich w ramach wdrażanego projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Poza ZMP w projekcie uczestniczą: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Związek Powiatów Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Centrum PPP.

Gwałtowne zmiany klimatyczne i rosnące koszty energii skłaniają coraz więcej samorządów do realizowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania energią. Jednocześnie coraz większą wagę przykłada się do kompleksowego przygotowania działań inwestycyjnych w JST, również pod kątem kosztów ich późniejszej bieżącej eksploatacji. Formuła PPP, odpowiadająca na powyższe wyzwania, wspiera również zagadnienie otrzymywanej w ramach realizacji zadań publicznych trwałej jakości inwestycji.

W tym kontekście promowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w działaniach termomodernizacyjnych, gdzie efekt ekonomiczny i co za tym idzie – również ekologiczny, są zagwarantowane przez partnera prywatnego i finansowane z oszczędności, stanowią dla polskich samorządów doskonałą formułę. Dla członków komisji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Związku Miast Polskich, której powołanie jest bezpośrednim efektem zaangażowania Związku Miast Polskich w działania projektu „Rozwój PPP w Polsce”, seminarium było okazją do wymiany dobrych praktyk i bezpośrednich praktycznych doświadczeń w zakresie omawianych działań.

Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom możliwości realizacji inwestycji termomodernizacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, z omówieniem konkretnych rozwiązań zastosowanych przez miasto Płock. Dodatkowo, z uwagi na aktualnie realizowany projekt termomodernizacyjny w Sopocie, omówiona została również specyfika tego projektu.

W trakcie seminarium zaprezentowano uczestnikom projekt Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku w formule PPP. Prowadzący skupił się trzech elementach projektu:

 • Omówienie czynności związanych z modelowym przygotowaniem projektu PPP w sektorze efektywności energetycznej
  - czynności przygotowawcze po stronie podmiotu publicznego
  - zakres niezbędnych analiz, przeprowadzenie testu rynku
  - udział poszczególnych przedstawicieli podmiotu publicznego w fazie przygotowawczej
 • Wszczęcie i przeprowadzenie postępowanie na wybór partnera prywatnego
  - aspekty prawne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru partnera
  - zakres merytoryczny poszczególnych etapów negocjacji
  - zakończenie negocjacji i przygotowanie dokumentów na potrzeby zaproszenia do złożenia ofert
 • Realizacja projektu PPP przez partnera
 • - omówienie fazy inwestycyjnej i eksploatacyjnej projektu PPP w na przykładzie Miasta Płocka i Sopotu.
  Prelegentem prowadzącym seminarium tematyczne był Paweł Kuźma, doradca JST w zakresie realizacji inwestycji w formule PPP i ekspert Płocka ds. PPP. Ekspertami współprowadzącymi seminarium byli panowie Jacek Terebus, z-ca prezydenta miasta Płocka i Marcin Skwierawski, z-ca prezydenta miasta Sopotu.

 Anna Wiktorczyk-Nadolna