Polscy i zagraniczni eksperci wezmą udział 6 grudnia br. w Forum Rozwoju Miast. Wraz z poznaniakami będą debatować nad wykorzystaniem potencjału miasta i współczesnym postrzeganiem jego rozwoju.

Polscy i zagraniczni eksperci pojawią się w grudniu na pierwszym w Poznaniu Forum Rozwoju Miast. Zaproszeni goście oraz poznaniacy będą debatować nad wykorzystaniem potencjału miasta i współczesnym postrzeganiem jego rozwoju. Wydarzeniu towarzyszy konkurs „Miasto dla mieszkańców - mieszkańcy dla miasta”.

- Podczas licznych prelekcji i warsztatów, debaty oraz konkursu usłyszymy opinie, poznamy różne punkty widzenia, jak mieszkańcy mogą tworzyć miasto, w którym żyje się dobrze - podkreśla prezydent miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Dwudniowe Forum Rozwoju Miast rozpocznie się w środę 6 grudnia. Pierwszego dnia uczestnicy skoncentrują się na zagadnieniu „Miasto dla mieszkańców”. – Dyskusja skupi się przede wszystkim na tym, jak planować przyszłość miasta w oparciu o rzetelną diagnozę z uwzględnieniem tego, czego chcą i czego potrzebują jego mieszkańcy - mówi pomysłodawczyni i główna organizatorka Forum Rozwoju Miast Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Poznania. - Drugi dzień upłynie pod hasłem „Mieszkańcy dla miasta”, w czasie którego poruszone zostaną wątki budowy kapitału społecznego i roli miasta w inspirowaniu oddolnych inicjatyw – kontynuuje.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. były wicepremier prof. Jerzy Hausner, ekspert w dziedzinie administracji i samorządu prof. Hubert Izdebski, specjalista w zakresie polityki związanej z zarządzaniem i innowacjami prof. Roberto Verganti, a także autor publikacji „Miasto Archipelag” Filip Springer, który wystąpi wspólnie z teatrem improwizowanym KLANCYK.

Organizatorzy zapraszając na Forum Rozwoju Miast, proponują także udział w warsztatach dla mieszkańców oraz w konkursie na inicjatywy miejskie „Miasto dla mieszkańców - mieszkańcy dla miasta”. Wystarczy przedstawić koncepcję projektu, który przyczyni się do rozwiązania zaobserwowanego w mieście problemu - przedstawić cel projektu, jego zakres i oczekiwany rezultat oraz pomysł na jego dalszy rozwój. Materiały konkursowe można składać w języku polskim lub angielskim do 9 listopada br. na adres: marcelina.hecka@metaphor.pl (pod ten adres można także kierować zapytania dotyczące konkursu), pocztą tradycyjną albo osobiście na adres: Metaphor Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań z dopiskiem na kopercie „KONKURS”. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony kwotą w wysokości 5 000,00 zł.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski oraz ukraiński.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/129250417730318/