Przedsiębiorcy wołają o pomoc: „Albo Państwo pomoże przedsiębiorcom TERAZ, albo za chwilę NIE BĘDZIE KOMU POMAGAĆ!"

Dla nas, przedsiębiorców rodzinnych, firma jest głównym, a często jedynym źródłem utrzymania rodziny. To my, majątkami swoimi i swoich rodzin ponosimy pełne ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Tego ryzyka nie ponoszą ani rządzący, ani pracownicy. Poza tym, jako pracodawcy milionów Polaków ponosimy odpowiedzialność za rodziny osób, które zatrudniamy. Dlatego wspólnym interesem nas wszystkich jest zachowanie ciągłości funkcjonowania naszych biznesów. Przedsiębiorczość rodzinna jest „solą polskiej gospodarki”. To z nią związana jest przyszłość i dobrobyt naszego kraju.

Jako najstarsza i największa organizacja zrzeszająca polskie firmy rodzinne, jesteśmy zobowiązani zabrać głos w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, zwłaszcza nas, Przedsiębiorców Rodzinnych. Rozumiejąc i szanując priorytetowość działań rządu, a mianowicie zadbanie o zdrowie publiczne i ograniczenie liczby zachorowań, a także konieczność opracowania pakietu rozwiązań kryzysowych – wstrzymaliśmy się od przedterminowej reakcji i apeli. Doceniamy zaangażowanie władz państwa w przygotowanie planu działań dla ratowania gospodarki, popieramy także starania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowane na wsparcie przedsiębiorców zagrożonych kryzysem. Niemniej jednak, po przedstawieniu przez Pana Prezydenta RP i Pana Prezesa Rady Ministrów RP głównych założeń tzw. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, a następnie tzw. Tarczy Antykryzysowej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju – musimy jednoznacznie stwierdzić: TO NIE WYSTARCZY! #TarczaNieStarcza. Polskie firmy rodzinne wołają o pomoc! Liczymy na kompleksowe i odważne rozwiązania, które pozwolą zminimalizować skutki tej nadzwyczajnej sytuacji oraz pomogą szybciej wyjść z kryzysu.

Pakiet osłonowy należy pilnie dopracować i rozbudować, a deklaracje Rządu powinny być odzwierciedlone w konkretnych projektach aktów prawnych. Wypracowane rozwiązania powinny być dopasowane do potrzeb i zadbać o interes w równym stopniu państwa, przedsiębiorców i pracowników. Skutki tej nadzwyczajnej sytuacji powinniśmy ponosić wszyscy solidarnie, a nie kosztem wybranej grupy. Decyzje na skalę makro należy podejmować w oparciu o głosy mikro. Dlatego wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników będzie efektywne tylko wtedy, jeśli zostanie przygotowane w odpowiedzi na ich potrzeby i zagrożenia. Apelujemy o współdziałanie dla dobra naszego kraju.

W konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców, zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych opracował propozycje rozwiązań do tzw. specustawy antykryzysowej skierowanej na wsparcie polskich przedsiębiorców. Pismo z apelem oraz postulatami IFR w dn. 20 marca 2020 roku zostało przekazane władzom Państwa. Adresatami są: Andrzej Duda (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej), Mateusz Morawiecki (Prezes Rady Ministrów), Jadwiga Emilewicz (Minister Rozwoju), Tadeusz Kościński (Minister Finansów), Marlena Maląg (Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Minister Funduszy i Polityki Regionalnej), Adam Abramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Pozostajemy w bieżącym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju i Rzecznikiem MŚP - nieustannie walczymy, aby interesy i bezpieczeństwo przedsiębiorców zostały zapewnione w jak największym stopniu. Zachęcamy do zgłaszania nam (e-mailowo: sekretariat@firmyrodzinne.pl) dodatkowych postulatów, które będziemy mogli przekazać osobom decyzyjnym. Głos każdej firmy rodzinnej zostanie usłyszany! Zapewniamy, że jak tylko powstaną projekty konkretnych ustaw w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej - IFR w konsultacji z Wami oraz partnerami strategicznymi przygotuje stanowisko do propozycji Rządu.