Trudno stwierdzić, czy Związek Miast Polskich jako organizacja zrzeszająca samorządy został przez premiera zaproszony do rozmów o edukacji przy tzw. okrągłym stole. Prezes ZMP prosi o jasną odpowiedź.

Prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego (w załączeniu) prosi o pilne doprecyzowanie pisma, jakie wpłynęło do ZMP, dotyczącego rozmów o edukacji przy okrągłym stole. Pismo premiera Związek otrzymał mailem z adresu jego kancelarii (pismo premiera w załączeniu). - Z jego treści nie wynika bowiem, czy jesteśmy jako organizacja zrzeszająca samorządy terytorialne pożądanym partnerem do rozmów, gdyż nie zostaliśmy wymienieni w gronie podmiotów, do których zostało skierowane zaproszenie do udziału w dyskusji na temat przyszłości polskiego systemu oświaty - pisze Zygmunt Frankiewicz.

Pomimo tego, że Związek Miast Polskich - reprezentujący 310 miast - otrzymał ww. pismo bardzo późno, w poczuciu odpowiedzialności za edukację w Polsce, jest gotowy zapewnić reprezentację w debacie planowanej 26 kwietnia na Stadionie Narodowym. Warunkiem tego jest jednak potwierdzenia ze strony premiera, że jesteśmy oczekiwanym uczestnikiem, a nie tylko przypadkowym odbiorcą pisma do wiadomości.