Związek poparł petycję Drawska Pomorskiego dotyczącą pracowników socjalnych podczas posiedzenia sejmowej Komisji Petycji 17 lipca br. Chodzi o ich brak i kwalifikacje.

Związek Miast Polskich poparł petycję Drawska Pomorskiego dotyczącą pracowników socjalnych podczas posiedzenia sejmowej Komisji Petycji 17 lipca br. Co czwarta polska gmina boryka się z brakiem pracowników socjalnych. Chodzi m.in. o ich kwalifikacje.

Aby zostać pracownikiem socjalnym, trzeba spełnić jeden z trzech warunków. Należy ukończyć: pomaturalne kolegium pracowników służb społecznych, studia wyższe pierwszego stopnia (licencjackie) o kierunku praca socjalna czy studia wyższe drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o tym samym kierunku albo inne studia na kierunku np. psychologia, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie. Ta ostatnia możliwość dotyczy jednak osób, które ukończyły studia do końca 2013 roku. Właśnie to ograniczenie budzi kontrowersje i tej kwestii dotyczy petycja Drawska Pomorskiego.

Dlatego miasto i ZMP chce, aby dołączyć do tego katalogu kwalifikacji czwarty warunek – ukończenie innych studiów na kierunku społecznym oraz studiów podyplomowych dla pracowników socjalnych. W sytuacji coraz większego problemu z brakiem pracowników socjalnych, to rozwiązanie, zyskało aprobatę również Komisji, która postanowiła skierować w tej sprawie dezyderat do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby rozważył przyjęcie tej propozycji. Istnieje duża szansa – jak ocenia przedstawiciel ZMP – ze strony resortu na wypracowanie kompromisowego zapisu w ustawie o pomocy społecznej.