Krakowscy przedsiębiorcy przesłali 278 ankiet, dzięki którym miasto lepiej poznało aktualną sytuację gospodarczo-ekonomiczną przedsiębiorców w dobie zagrożenia wywołanego epidemią.

Dostępny jest już Raport z badania ankietowego „Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu w Krakowie” (w załączeniu). Analizy przedstawione w raporcie uwzględniają podział przedsiębiorców na: mikro, małych oraz dużych i średnich. Dane do ankiety zostały pozyskane między 5 kwietnia a 3 maja. Ankietowani odpowiadali na 17 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących m.in. oceny płynności finansowej od początku wprowadzenia dystansowania społecznego czy też poziomu spadku bezpośredniej obsługi klientów od marca 2020 roku.