Mamy odpowiedź na pismo prezesa ZMP, wystosowane z inicjatywy członków Komisji Finansów ZMP, do przewodniczącej Krajowej Rady RIO w sprawie stanowiska w kwestii centralizacji rozliczeń podatku VAT.

W maju 2016 roku z inicjatywy członków Komisji Finansów ZMP zostało skierowane pismo do Grażyny Wróblewskiej, przewodniczącej Krajowej Rady RIO, podpisane przez Zygmunta Frankiewicza, prezesa ZMP, z prośbą o zajęcia stanowiska w kwestii centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego.

Pytanie to stało się przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 6 października 2016 roku. Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź. W załączeniu wysłane pismo i odpowiedź.

Sylwia Kluczyńska