27 czerwca br. w Poznaniu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych Związku Miast Polskich. Komisja wybrała swoje prezydium.

Spotkanie zorganizowano przy okazji seminarium „Fundusze na współpracę międzynarodową”, w którym brali udział również członkowie Komisji.

Podczas spotkania Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski poinformował uczestników o prowadzonej przez ZMP współpracy międzynarodowej. Związek Miast Polskich od wielu lat wspiera miasta członkowskie w prowadzeniu współpracy międzynarodowej oraz promuje ideę miast partnerskich. Obok bilateralnych konferencji czy seminariów informacyjnych, dotyczących różnych form wsparcia współpracy i rozwoju, angażuje się też w promocję programu Komisji Europejskiej „Europa dla obywateli”.

Związek realizuje wiele projektów we współpracy ze stowarzyszeniami skupiającymi samorządy w Europie oraz wspiera miasta członkowskie w poszukiwaniach zagranicznych partnerów do współpracy. W ostatnich latach ZMP najaktywniej współpracuje z Ukrainą, Norwegią, Francją oraz Niemcami (w ramach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej).

ZMP reprezentuje też interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich i międzynarodowych, takich jak Komitet Regionów Unii Europejskiej, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), oraz Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE).

W posiedzeniu uczestniczyło 15 osób. Komisja wybrała Prezydium. Zdecydowano, że funkcję przewodniczącej pełnić będzie nadal Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca. Zastępcą został wybrany Grzegorz Kamiński, Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania.

Proponowane tematy posiedzeń Komisji: fundusze norweskie (m.in. na kulturę, energię, klimat), kolejny okres programowania – aktualne informacje, działalność Intergrupy URBAN (Parlament Europejski).

  • Proponowane terminy kolejnych spotkań Komisji:
    9 lub 10 września 2019, Warszawa – podczas Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej
  • listopad 2019, Warszawa - podczas spotkania „Eco miasto” organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, któremu towarzyszyć ma spotkanie polskich i francuskich samorządów
  • 6-8 maja 2020,  Innsbruck - Europejski Kongres Miast, Gmin i Regionów organizowany przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR)

Katarzyna Paczyńska