ZMP zwróciło się do MZ i MEN z prośbą o pilną inicjatywę legislacyjną dotyczącą ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Do tej pory wnioski o środki na uruchomienie gabinetów medycyny szkolnej (budżetu państwa pokrywa pełne koszty) złożono na zaledwie 9,5 tys. szkolnych gabinetów, podczas gdy środków jest na 20 tysięcy.

Dlatego Prezes ZMP zwrócił się do Ministra Zdrowia i Minister Edukacji z prośbą o pilną inicjatywę legislacyjną dotyczącą ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2017 poz. 1774).

„Przepisy tej ustawy wprowadziły bardzo potrzebne i oczekiwane przez samorządy terytorialne rozwiązanie dotyczące wsparcia tworzenia gabinetów medycyny szkolnej. Bardzo pozytywnie oceniamy tę regulację, ale niestety zawiera ona bardzo krótki termin na zgłaszanie przez samorządy wniosków do wojewody o środki na utworzenia gabinetu medycyny szkolnej (w przeciągu 5 dni od daty opublikowania ustawy. W rezultacie, wiele samorządów nie zdążyło przygotować w tym terminie odpowiednich wniosków (...). Byłoby ogromną startą dla dzieci i młodzieży, gdyby zaplanowane na ten cel środki zostały niewykorzystane.”

Inicjatywa legislacyjna dotycząca ww. ustawy pozwala na wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie środków na utworzenie gabinetu medycyny szkolnej, ale także na rozszerzenie listy podmiotów uprawnionych do ich składania o ministerstwa prowadzące szkoły (np. resort rolnictwa i rozwoju wsi czy też resort kultury i dziedzictwa narodowego) oraz podmioty prowadzące szkoły niepubliczne.