Pismo, jakie 26 czerwca Ministerstwo Finansów przekazało do prezydentów, burmistrzów i wójtów potwierdza wyjaśnienia Związku z początku czerwca na temat stanu prac legislacyjnych nad Tarczą 4.0.

4 czerwca w związku z pytaniami miast o stan prac legislacyjnych nad Tarczą 4.0 w zakresie finansów JST na naszej stronie informowaliśmy, że w Sejmie nie są uwzględnianie poprawki, które wykraczają poza projekt rządowy (druk 382).

W projekcie rządowym są zawarte pewne – naszym zdaniem niewystarczające – elementy pomocy dla JST. Sprowadzają się one przede wszystkim do:

  • rozluźnienia reguły zrównoważenia budżetu z art. 242 ufp w roku bieżącym oraz
  • wyraźnego zwiększenia zdolności kredytowej, zarówno w odniesieniu do ubytków dochodowych w tym roku jak i na stałe (wskaźnik w art. 243).

Jest też kilka innych drobnych spraw: uelastycznienie wydatków z „korkowego” czy dodatkowe środki z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Obiecano także możliwość wcześniejszych transferów rat subwencji ogólnej.

Nie są natomiast wzięte pod uwagę nasze postulaty dotyczące:

  • rekompensat ubytków spowodowanych nałożonymi przez rząd restrykcjami wobec gospodarki,
  • czasowego zwolnienia z „janosikowego”, przynajmniej na czas znaczących ubytków w naszych dochodach,
  • zmniejszenia tzw. potencjału dochodowego o ulgi i zwolnienia udzielone w związku ze skutkami pandemii.

W trakcie prac w Komisji Finansów Publicznych nasze dalej idące postulaty są zgłaszane przez opozycję (głównie KO), ale większość rządząca wszystkie odrzuca.

Po uchwaleniu ustawy przez Sejm oczywiście ponowimy nasze postulaty w Senacie.

W załączeniu komentarz Biura ZMP do Tarczy 4.0, który wyjaśnia poszczególne zapisy i formułuje uwagi

oraz
Pismo Ministerstwa Finansów do samorządów z 26 czerwca br.