Zachęcamy miasta do wypełniania ankiety na temat ubytków w podatku od nieruchomości, spowodowanych zmianami w prawie i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r.

Biuro Związku Miast Polskich zbiera - na wniosek Komisji Finansów ZMP - dane o ubytkach w podatku od nieruchomości, spowodowanych zmianami w prawie i wyrokiem TK z 13 grudnia 2017 r.
Ankiety (w załączniku) prosimy odsyłać do Biura Związku na adres: sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl