Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich od początku jego działania w 1991 roku, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej otrzymał od radnych Poznania tytuł „Zasłużony dla Miasta”

Wyrażając uznanie dla wieloletniej pracy i osiągnięć służących rozwojowi samorządu terytorialnego oraz doceniając zasługi dla budowania społeczeństwa obywatelskiego Rada Stołecznego Miasta Poznania nadała panu Andrzejowi Porawskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” – usłyszeliśmy w laudacji. 

fot. poznan.pl

Chwilę wcześniej Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta, przypomniał kolejne etapy życia i kariery zawodowej A. Porawskiego.

Andrzej Porawski w l. 1980-90 aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność”, był delegatem Regionu Wielkopolska na I, II i III Krajowy Zjazd Delegatów. Jako wiceprzewodniczący Komisji Programowej Zjazdu współredagował program Związku, w tym rozdział „Samorządna Rzeczpospolita”. W stanie wojennym był najpierw internowany, następnie aresztowany, później objęty amnestią. W latach 80. Współorganizował działalność społeczno-polityczną w Duszpasterstwie Akademickim Winiary przy kościele pw. Stanisława Kostki.

W roku 1989 zaangażował się w tworzenie i działalność ruchu Komitetów Obywatelskich, był członkiem KO przy Lechu Wałęsie, a także przewodniczącym KO Województwa Poznańskiego. Po wyborach 4 czerwca 1989 kierował Biurem Posłów i Senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Poznaniu.

W 1990 roku w wyborach do Rady Miasta Poznania uzyskał mandat radnego. W czerwcu tego samego roku został członkiem Zarządu Miasta. Ponownie wybrany do Rady w II kadencji pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady. W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Wielkopolskiego, radnym RM Poznania został po raz kolejny w kadencji 2002-2006.

Wiosną 1990 roku podjął przygotowania do odtworzenia Związku Miast Polskich. Opracował projekt statutu Związku i założenia programu jego działania, które przedstawił w sierpniu 1990 roku podczas pierwszego spotkania prezydentów i burmistrzów miast towarzysząc prezydentowi Poznania, Wojciechowi Szczęsnemu Kaczmarkowi . Uczestnicy tamtego spotkania powołali grupę organizacyjną, której sekretarzem został Andrzej Porawski. W styczniu 1991 roku Zarząd Związku Miast Polskich wybrał go na dyrektora Biura ZMP. Jest nim do dziś.

W latach 90. współpracował z Urzędem Rady Ministrów i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie reform ustrojowych. Od roku 1999 pełni funkcje sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i ostatnio Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

List do Andrzeja Porawskiego wraz z gratulacjami z okazji nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Poznania” przesłał prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski. „Przyznane wyróżnienie to kolejne potwierdzenie uznania dla Pana pracy, zarówno na rzecz stolicy Wielkopolski, jak i całego Związku Miast Polskich. (…) Sukces samorządności zawdzięczamy oddolnej pracy mieszkańców, ale też liderom i wizjonerom, do których niewątpliwie zalicza się Pan Dyrektor. Jestem pełen uznania dla Pańskich konsekwentnych i odważnych starań o silny i niezależny samorząd, zwłaszcza w obecnych, niełatwych czasach.”

Uroczysta XXXI Sesja Rady Miasta Poznania odbyła się w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. Podczas jej trwania wręczono Nagrodę Naukową Miasta Poznania, Nagrodę Artystyczną, Sportową, a także Wyróżnienia Honorowe Miasta Poznania.