Zarząd ZMP popiera starania Ostrołęki, Konina i Kocka w stanowisku dotyczącym projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych miast oraz nadania statusu miasta.

Zarząd ZMP przyjął obiegowo stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (wersja z dnia 6 lipca 2017 r.).

Zarząd Związku zdecydowanie popiera w nim wnioski Ostrołęki i Konina o poszerzenie granic tych miast, proponowany do negatywnego rozpatrzenia wniosek gminy miejsko-wiejskiej Kock o przyłączenie do niej dwóch sołectw z terenu dzisiejszej gminy Jeziorzany, a także wszystkie wnioski o nadanie miejscowościom statusu miast.

Zarząd zwraca po za tym uwagę na inne zmiany granic miast, dokonywane bez żadnych ograniczeń ani kontrowersji w ramach gmin miejsko-wiejskich (Otmuchów, Jarocin, Środa Wielkopolska, Mirosławiec). Przedstawiciele ZMP uważają, że należy usunąć dysfunkcyjną strukturę administracyjną, jaką są gminy „obwarzankowe”. Problem ten dotyczy 152 miast, które na skutek błędnych decyzji z roku 1990 są oddzielone od ich naturalnego otoczenia i okrążone ograniczającymi ich rozwój gminami wiejskimi. W wyniku jednorazowej decyzji Rady Ministrów o połączeniu mogłyby powstać 152 gminy miejsko-wiejskie, które dołączyłyby do istniejących dzisiaj 586 gmin miejsko-wiejskich. To przywrócenie normalności ułatwiłoby podejmowanie na tych obszarach działań rozwojowych, mających charakter zintegrowany, ułatwiając uruchamianie lokalnych potencjałów, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - czytamy w stanowisku.