14 lutego w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Finansów ZMP, podczas którego będą poruszone kwestie związane m.in. z subwencją wyrównawczą i szczegółowymi zasadami rachunkowości.

Szanowni Państwo

Członkowie Komisji Finansów

Związku Miast Polskich


W imieniu Pani Janiny Bronikowskiej-Radosz, Przewodniczącej Komisji Finansów ZMP oraz Pana Andrzeja Porawskiego, Dyrektora Biura ZMP, uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Finansów Związku Miast Polskich, które odbędzie się 14 lutego 2017 roku w Warszawie, w godzinach od 11-14.00, Pałac Ślubów, pl. Zamkowy 6, sala na parterze.Planowane tematy:
1. subwencja wyrównawcza – w załączeniu stanowisko Unii Metropolii
2. projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
3. ewentualnie inne tematy zgłoszone przez Członków Komisji.

Z poważaniem

Sylwia Kluczyńska

Biuro ZMP