Zgodnie z ustaleniami Komisji Wspólnej Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego przedstawiła informację o aktualnym stanie przygotowań do jesiennych wyborów samorządowych.

Zgodnie z ustaleniami marcowej Komisji Wspólnej Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego przedstawiła informację o aktualnym stanie przygotowań do jesiennych wyborów samorządowych.
Transmisja wyborów zakazana
PKW otrzymała odpowiedź od Głównego Inspektora Danych Osobowych w sprawie możliwości prowadzenia transmisji i nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych. Zdaniem GIODO byłoby to niezgodne z przepisami o ochronie wizerunku obywateli. W związku z tym PKW wystosowała pismo z taką informacją do najważniejszych osób w państwie, w którym zwraca się też o podjęcie prac nad nowelizacją kodeksu wyborczego.
Na marcowym spotkaniu szefowa KBW prosiła o propozycje, uwagi i wnioski do przygotowywanego projektu porozumień, które będą zawierane przez prezydentów, burmistrzów i wójtów z dyrektorami delegatur KBW. Dzień przed Komisją Wspólną otrzymała informację, że Związek Miast Polskich przygotowuje projekt porozumień, który jednak jeszcze jest konsultowany.
Ponieważ konkretne propozycje nie wpłynęły, KBW przygotowała projekt - na wzór porozumienia, które dotąd obowiązywało i rozesłała go do delegatur. Zmiany wynikają tylko ze zmiany przepisów, np. dotyczących umiejscowienia urzędnika wyborczego, z uszczegółowieniem jego zadań.

Gminy dostaną środki na sfinansowanie pracy urzędników w ramach dotacji na zadania wyborcze i to samorządowcy zdecydują, jak je wydać. Rozliczyć trzeba będzie tylko środki na wynagrodzenia, bo tego wymaga ustawa; resztę przekazanych pieniędzy samorządowcy wydadzą według rozeznania potrzeb.

Urzędnicy w dużych miastach pilnie poszukiwani
Na 25 kwietnia br. jest 3234 urzędników wyborczych – na potrzebnych 4556. Największy problem z ich znalezieniem jest w dużych miastach, z uwagi na warunki ustawowe, które określają, że urzędnik nie może pracować w gminie, w której ma organizować wybory. Dlatego szefowa KBW zaapelowała do gmin okalających metropolie o pomoc w znalezieniu urzędników wyborczych. Mogliby nimi zostać pracownicy mniejszych urzędów gmin, dla których obiecała szkolenia, by mogli sprostać trudnemu zadaniu zorganizowania wyborów w dużym mieście.

Ustalono, że sytuacja nadal będzie monitorowana, a na majowej Komisji minister Pietrzak przedstawi kolejne, aktualne informacje na temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych.

Hanna Hendrysiak