Sebastian Ptak, geodeta miejski, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach został wybrany przewodniczącym Komisji podczas spotkania w Łodzi 24 września br.

W dniu 24 września 2019 roku w Łodzi odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP. Realizując program posiedzenia Komisji Paweł Krawczyk z Biura ZMP podsumował jej działalność w poprzedniej kadencji. Jan Schnerch, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezyjnego przekazał informacje o działaniach przedstawicieli samorządowego środowiska geodezyjnego w innych komisjach, radach i zespołach doradczych w poprzedniej kadencji. 

Następnie Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego, którym został Sebastian Ptak, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zastępcą przewodniczącego Komisji wybrano Marię Kolińską, dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, natomiast sekretarzem Komisji – Tomasza Staszewskiego, kierownika kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

W kolejnym punkcie obrad Sebastian Ptak przedstawił trzy najważniejsze sprawy, którymi powinna zająć się komisja w najbliższym czasie: struktura i finansowanie geodezji oraz kwestia ochrony danych w geodezji. Członkowie komisji dyskutowali także o pracach zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii oraz pracach Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Jan Schnerch przekazał informację o współpracy Związku Powiatów Polskich z porozumieniem sześciu krajowych organizacji geodezyjnych i kartograficznych - APEL 45 (Polska Geodezja Komercyjna, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Lokalne Stowarzyszenia Geodetów, Polskie Towarzystwo Geodezyjne, Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Geodezyjna Izba Gospodarcza) oraz tworzeniu ujednoliconej statystyki publicznej w zakresie geodezji i kartografii w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”. Celem projektu jest opracowanie szczegółowej koncepcji budowy sytemu monitorowania usług publicznych o charakterze powszechnym tj. obejmującym swoim zasięgiem wszystkie urzędy administracji publicznej odpowiedzialne za świadczenie szeregu usług publicznych.

Paweł Krawczyk