W ramach programu Powszechnej Edukacji Obywatelskiej powstał Słowniczek wyborczy, wyjaśniający podstawowe pojęcia z zakresu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wstęp napisał prof. Hubert Izdebski.

W dniu 26 maja b.r. odbędą się powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego, czwarte od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i dziewiąte w ogóle – licząc od pierwszych „wyborów europejskich” w 1979 roku. Obywatele RP i stale zamieszkali w Polsce obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej będą mogli w 13 okręgach wyborczych, na które został podzielony nasz kraj, wybrać posłów reprezentujących ich w toku pięcioletniej kadencji.

- Po to, by wyborcy – zwłaszcza ci wyborcy, którzy po raz pierwszy mogą wziąć udział w wyborach – podejmowali decyzje wyborcze z jak największą wiedzą o tym, w czym uczestniczą, w ramach kolejnego po wyborach samorządowych etapu realizacji Projektu Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej przedstawiamy „Słowniczek wyborczy”, wyjaśniający podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu wyborów europejskich, zaopatrzony w kalendarz tych tegorocznych wyborów. Jest to dalszy ciąg tworzenia - w ramach programu Powszechnej Edukacji Obywatelskiej – powszechnie dostępnej w internecie bazy sieci wiedzy o Polsce, w tym jej ustroju, złożonej z haseł o charakterze słowniczkowym (takich jak w niniejszym „Słowniczku”) i o poszerzonym charakterze encyklopedycznym wraz z wykazem literatury i źródeł. Sieć będziemy rozwijać – w jej ramach przygotujemy także „Słowniczki” do czekających nas następnych wyborów - pisze we wstępie do publikacji prof. dr hab. Hubert Izdebski.