1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę członkostwa Polski w UE, a 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego - deklarację w tej sprawie przyjął ZMP, a manifest Rada Gmin i Regionów Europy.

W związku z przygotowaniami do obchodów 1 maja - a więc 15. rocznicy członkostwa Polski w UE delegaci do ZMP w Poznaniu przyjęli Deklarację:

1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Ateńskiego Polska została członkiem Zjednoczonej Europy. Dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej korzystamy ze swobody podróżowania, wyboru miejsca pracy, nauki i wypoczynku. Dziś uznajemy to za oczywistość. Stało się to możliwe dzięki zmianom zapoczątkowanym w sierpniu 1980 roku, zwieńczonym 4 czerwca 1989 roku w wyborach, w których po raz pierwszy od półwiecza mogliśmy sami decydować o swojej przyszłości.

Dzięki członkostwu w Unii, o którym suwerennie zadecydowaliśmy w referendum, nasze Małe Ojczyzny, rolnicy, studenci, naukowcy, mali przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie stwarza europejska solidarność.

1 maja będziemy radośnie świętować 15. rocznicę powrotu do wolnej Europy, a 26 maja weźmiemy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, od wyniku których będzie zależeć nasza wspólna, polska i europejska, przyszłość”.

Już wcześniej Komitet Polityczny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) przyjął w grudniu 2018 r. manifest (w załączeniu) w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego: Włączcie samorządy w budowę silniejszej Europy! Czytamy w niej m.in.: „Przyszłość Europy to sprawa wszystkich obywateli naszego kontynentu. Nadszedł czas, aby zastanowić się, jaka Europa zapewni przyszłym pokoleniom trwałą, stabilną, sprzyjającą partycypacji społecznej, pokojową przyszłość. Aby sprostać oczekiwaniom naszych obywateli, podjęte działania muszą zmierzać do poprawy funkcjonowania instytucji, zapewnienia przejrzystości procesom decyzyjnym, które powinny być oparte na dialogu między obywatelami i ich wybranymi przedstawicielami.