Zapraszamy miasta do wypełnienia ankiety dotyczącej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Ankieta pozwoli przygotować projekt, uwzględniający oczekiwania miast oraz zaktualizować bazy danych.

W tym roku przypada 25. rocznica utworzenia Grupy Wyszehradzkiej (V4), będącej nieformalną, regionalną formą współpracy 4 państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W lipcu Polska przejmie od Czech przewodnictwo w Grupie. Będzie to dobra okazja do zaakcentowania samorządowego wkładu w rozwój tej współpracy. Samorządy V4 łączy aktywna współpraca. Wspólne działania prowadzą też stowarzyszenia samorządów.

W kwietniu br. zostało podpisane memorandum w sprawie wielostronnej współpracy na rzecz rozwoju pomiędzy stowarzyszeniami władz lokalnych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier a organizacjami skupiającymi samorządy z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Porozumienie jest efektem końcowym projektu realizowanego z inicjatywy Słowackiego Związku Miast, w którym uczestniczył również nasz Związek. Zakłada ono powołanie platformy stowarzyszeń samorządowych, promującej współpracę na rzecz rozwoju, jako nieformalne zrzeszenie, wspierające wymianę doświadczeń i koordynujące działania w obszarze współpracy rozwojowej.

Pragniemy włączyć zainteresowane miasta członkowskie Związku w planowane działania w ramach współpracy z krajami V4. Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, która pozwoli nam przygotować projekt, uwzględniający Państwa oczekiwania oraz zaktualizować istniejące bazy danych. Będziemy wdzięczni za jej odesłanie do biura Związku do dnia 24 czerwca br. W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą (tel. 61 633 50 56, e-mail: katarzyna.paczynska@zmp.poznan.pl).