Nauka poza szkołą? To możliwe. Materiały edukacyjne od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych zostały udostępnione bezpłatnie dla WSZYSTKICH szkół i uczniów.

Szczegółowe informacje o materiałach dostępnych dla szkół i uczniów znajdują się na stronie https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/.

Strona ta będzie aktualizowana i wzbogacana na bieżąco.

1. Zostały przygotowane materiały dla nauczycieli każdego etapu edukacyjnego, a także dla rodziców dzieci młodszych. Opracowano inspiracje plastyczne i doświadczenia do wykonania z dzieckiem w domu. Sukcesywnie będą publikowane propozycje zajęć edukacyjnych i zabaw dziennych również możliwych do przeprowadzenia z w domu – https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/ 

2. Dla nauczycieli i rodziców dzieci młodszych klas szkoły podstawowej klasy 1-3 dostępne do pobrania są podręczniki i karty ćwiczeń Szkolnych przyjaciół oraz Nowych Tropicieli  - https://www.wsip.pl/edukacja-wczesnoszkolna-podreczniki-pdf/

3. Dla uczniów starszych szkół podstawowych w klasach 4-8 zostały udostępnione arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty  wraz z arkuszami odpowiedzi oraz krótki film o tym jak przygotować się do samego egzaminu  - https://www.wsip.pl/pliki-test-trzecioklasisty-i-egzamin-osmoklasisty/#sekcja-klasy-4-8  

4. Zapraszamy wszystkich maturzystów do korzystania z materiałów edukacyjnych i specjalnych ścieżek uczenia się w serwisie Zdasz.to. Serwis w wersji online został przygotowany specjalnie do nauki indywidualnej, pozwala na śledzenie własnych postępów i weryfikację wiedzy przez samego ucznia. W serwisie poza materiałami uczącymi, znajdują się także zadania oraz liczne przykłady z opisem rozumowania, pozwalające użytkownikom na wyćwiczenie rozwiązywania zadań maturalnych.

5. Nauczyciele mogą korzystać z zasobów w Klubie nauczyciela (www.ucze.pl), generować nowe testy i sprawdziany z matematyki, fizyki i chemii w serwisie www.klasowki.pl.

6. Dodatkowo dla uczniów szkoły podstawowej klas 4-8 WSiP udostępnione są  materiały do zdalnej nauki w serwisie WSiPnet.pl Dostęp do serwisu WSiPnet.pl zapewnia szkoła. Dyrektor i nauczyciele mogą przekazać kody dostępu uczniom, które umożliwiają dostęp do tego serwisu. Uczeń rejestruje się z użyciem kodu i może korzystać bez granic!

We WSiPnecie dla szkoły uczniowie i nauczyciele znajdą następujące materiały:

Podręczniki do szkoły podstawowej do każdego przedmiotu do klas 4-8
Ćwiczenia interaktywne dla klas 4-8 do następujących przedmiotów: język polski, historia, fizyka, chemia, matematyka, przyroda, biologia, geografia. Ćwiczenia te są uniwersalne, zgodne z podstawą programową, pasujące do każdego podręcznika.

Dodatkowo, WSiPnet dla szkoły umożliwia komunikację pomiędzy uczniami i nauczycielami, w tym:

  • zadawanie gotowych testów 
  • zadawanie prac domowych
  • bezpośrednią komunikację z uczniami
  • analizowanie wyników całej klasy i pojedynczych uczniów

WSiPnet dla szkoły znajdziesz pod adresem: www.wsipnet.pl

Przydatna sekcja Pierwsze kroki: https://www.wsipnet.pl/pierwsze-kroki/