Grupa doradców miast ze Związku Miast Polskich odwiedziła Kutno. Zespół przeprowadził warsztaty pilotażowe dotyczące zarządzania i planowania strategicznego. Wizyta odbyła się w dniach 25-26 listopada


Zespół pracowników Urzędu Miasta Kutno zdefiniował kierunki, czynniki i cele strategiczne dla rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 20 lat. Sesja strategiczna poprzedzona była spacerem badawczym pozwalającym moderatorom warsztatów – doradcom ZMP - na poznanie struktury przestrzennej Kutna oraz najistotniejszych dla jego rozwoju miejsc. Proces podejmowania przez przedstawicieli miasta wyborów strategicznych wspierały narzędzia diagnostyczne przygotowane przez ZMP (Monitor Rozwoju Lokalnego, matryca oceny strategii, matryca SWOT-SRGG) oraz techniki i narzędzia myślenia strategicznego.

W warsztatach pilotażowych udział wzięli: wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak, skarbnik miasta, Artur Kotliński oraz kierownicy lub zastępcy kierowników wydziałów UM w Kutnie: kultury, promocji i rozwoju, edukacji, Biura Obsługi Funduszy Pomocowych, gospodarki przestrzennej, spraw społecznych i ewidencji działalności gospodarczej, spraw obywatelskich. W warsztatach Związek Miast Polskich reprezentowali doradcy: Krzysztof Choromański, Joanna Ćwiklińska-Ziomek, Grzegorz Dziarski, Krzysztof Jonczyk, Jakub Jaźwiec, Piotr Olkiewicz, Joanna Sikorska oraz Adam Witas.

- W trakcie spotkania, uczestniczący w nim pracownicy Urzędu Miasta Kutno mieli okazję zapoznać się zarówno z ciekawymi danymi jak i poznać nowe techniki oraz narzędzia służące wyznaczaniu celów strategicznych – relacjonował na swojej stronie UM Kutno.

Gospodarze spotkania uznali sesję strategiczną za ciekawą i inspirującą. Wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak wyraził chęć kontynuowania współpracy przy dokonywaniu oceny realizacji dotychczasowej oraz definiowaniu nowej strategii miasta.

Więcej na temat warsztatów pilotażowych tutaj