8 lutego Ratusz warszawski zapraszamy na samorządową debatę pod hasłem „U-space: trzeci wymiar miasta. UE – samorządy – drony”.

Uczestnicy debaty poznają, m.in. założenia rządowego programu wsparcia dla bezzałogowych systemów latających oraz wizję nowych przepisów unijnych w sprawie dronów. Warszawa, we wspólnej prezentacji z Politechniką Warszawską, zaprezentuje także możliwe scenariusze zastosowania dronów do realizacji działań na rzecz mieszkańców. Najważniejszym elementem wydarzenia będzie jednak debata, w trakcie której samorządowcy i eksperci porozmawiają o tym, jak otwierać miasta na systemy bezzałogowe i inne trendy technologiczne.

Drony wykorzystywane są dziś do monitorowania ruchu ulicznego, poszukiwań osób zaginionych i prowadzenia działań rozpoznawczych, w geodezji i kartografii, planowaniu urbanistycznym, gospodarce przestrzennej. Służą zabezpieczaniu imprez masowych i śledzeniu źródeł zanieczyszczeń powietrza, monitorowaniu stanu środowiska. Wspomagają osiąganie świadomości sytuacyjnej w sytuacjach kryzysowych. Coraz częściej używane są do celów transportowych i w logistyce, nawet w tak specjalizowanych zastosowaniach, jak np. w transport krwi. Mogą monitorować miejskie lasy i parki, stan rzek i wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktury drogowej. Będą standardowym narzędziem do inspekcji miejskich inwestycji budowlanych, infrastruktury, obiektów liniowych oraz dokonają kontroli obiektu użyteczności publicznej. Specjaliści przewidują, że działanie dronów stanie się z czasem zautomatyzowane i zintegrowane z innymi systemami inteligentnego miasta. Według szacunków Komisji Europejskiej do 2050 r. branża dronów może stworzyć w UE około 150 tys. miejsc pracy.