8 i 9 kwietnia odbywać się będzie kongres, który jest platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej.

V Europejski Kongres Samorządowy - organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich - odbędzie się 8-9 kwietnia w Kraków Congress Centre (ul. Marii Konopnickiej 17).

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów przewidywany jest zróżnicowany program, na który składać się będzie siedem ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 80 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

8 kwietnia zostaną też ogłoszone wyniki II Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w trakcie uroczystej gali V Europejskiego Kongresu Samorządów.

Więcej informacji o EKS i gościach tej imprezy - https://www.forum-ekonomiczne.pl/category/wydarzen...