W ramach partnerstwa władze Burshtyna oczekują z jednej strony ścisłej współpracy na szczeblu oficjalnym, ale także wsparcia i wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach

Burshtyn to miasto o regionalnym znaczeniu w obwodzie Iwano-Frankowskim. Jest ono jednym z większych ośrodków przemysłowych w Karpatach. Leży w północno-zachodniej części obwodu Iwano-Frankowskiego.

• Powierzchnia miasta – 32,71 km².
• Liczba ludności – 18.3 tys.

Historia miasta ma ponad 500 lat. Jego nazwa związana jest z miejscową legendą o księżnej, która niegdyś zgubiła cenny, bursztynowy naszyjnik w uroczysku, którego teren wchodzi w skład dzisiejszego miasta. Naszyjnika długo szukano, na polecenie ojca księżnej, jednak nigdy nie został on odnaleziony. Owo uroczysko od tego czasu nazywano Bursztynem, a kiedy w XIV wieku pojawiła się tu pierwsza osada – nazwana została tak samo. Pierwsze pisemne wzmianki o osadzie Nowa Wieś, będącej zalążkiem dzisiejszego terenu Burshtyna, datowane są (w zależności od źródeł) na 1436 lub 1554 rok.

Obecnie Bursztyn to wciąż rozwijające się nowoczesne miasto. Jest to przede wszystkim miasto przemysłowe. W odległości 5 km od niego znajduje się największa na Zachodzie Ukrainy elektrownia cieplna o mocy 2400 MW – SA (DTEK Bursztyńska EC), która łączy się z energetycznym systemem państw europejskich (UCTE).
Elektrownia cieplna jest miejscem pracy większości mieszkańców miasta i pobliskich wsi. Udział EC w przemyśle obwodu Iwano-Frankowskiego stanowi ponad 20%.

Miasto stara się dotrzymać kroku wymaganiom współczesności, rozwijając infrastrukturę, poprawiając warunki życia mieszkańców, realizując pragnienia, by żyć i pracować nowocześnie, aby stać się miastem sukcesu. W 2018 r. Rada Miasta Bursztyn zatwierdziła strategię zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

W ramach partnerstwa władze Burshtyna oczekują z jednej strony ścisłej współpracy na szczeblu oficjalnym, ale także wsparcia i wymiany doświadczeń w dziedzinach gospodarki, edukacji, opieki zdrowotnej, szkolenia zawodowego, rozwoju obu miast (partnerskich) w obszarach planowania urbanistycznego, użytkowania gruntów, ochrony środowiska, turystyki, kultury, public relations. Przewidują również wspólną realizację konkretnych projektów współpracy i wymiany. Chcieliby wspólnie z miastem partnerskim poszukiwać możliwości regularnych wymian na szczeblu władz miast, ale także przy okazji specjalnych wydarzeń, uroczystości czy świąt.
- Chętnie podejmiemy współpracę z polskim miastem o podobnym profilu, przede wszystkim pod względem doświadczenia w zarządzaniu miastem, w którym działa jeden duży pracodawca, zapewniający zdecydowaną większość miejsc pracy. Interesują nas także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska
– mówi Mer Burshtyna pani Roksolana Dzhura.

W załącznikach szersze informacje o mieście Burshtyn.

Zainteresowane współpracą miasta zapraszamy do kontaktu z Działem Współpracy Zagranicznej w Biurze ZMP, e-mail: alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl, tel. komórkowy: 663 23 22 32.