Jako jedno z 35 miast średnich, Tarnów został przebadany przez ekspertów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Jest gotowy do przyjęcia inwestorów w obszarze obsługi procesów biznesowych.

Intensywne starania w zakresie budowania potencjału i prezentacji atutów Tarnowa w zakresie przyciągnięcia nowych inwestorów zostały ocenione przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tarnów zajął drugie miejsce w całej Polsce, w rankingu badającym potencjał dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Jako jedno z 35 miast średnich, Tarnów został przebadany przez ekspertów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Prezentacja analizy została przedstawiona 7 marca podczas konferencji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.
W rankingu wskazano miasta, które posiadają potencjał w zakresie obsługi inwestorów z nowych branż.

– Opublikowany raport potwierdza, że Tarnów jest gotowy do przyjęcia inwestorów z sektora w zakresie różnorodnych projektów, w obszarze obsługi procesów biznesowych. Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest realną szansą pozwalającą na wzmocnienie krajobrazu gospodarczego. Dzięki tego rodzaju staraniom miasto może koncentrować się na jak najlepszym wykorzystaniu swoich przewag konkurencyjnych dla inwestycji firm sektora – komentuje prezydent Roman Ciepiela. - Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce, która w samym Krakowie daje zatrudnienie kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców z Małopolski.

W rankingu wzięto pod uwagę m.in. analizę danych diagnozujących sytuację poszczególnych miast pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D). W ostatnich latach tarnowski magistrat podejmuje intensywne działania, które pozwalają budować potencjał miasta otwartego na nowe branże sektora nowoczesnych usług biznesowych. Przygotowano również ofertę nieruchomości inwestycyjnej w centrum Tarnowa, która może być przeznaczona na budowę nowoczesnego biurowca klasy A.