Z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę fotograficzną ,,Suwałki 15 lat w Unii Europejskiej”, spróbować tortu w barwach flagi Unii czy zaśpiewać ,,Odę do radości”.

Piknik Europejski odbył się 1 maja w Suwałkach. Wszystko z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach Pikniku odbyła się też III Suwalska Majówka Społeczna.Mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę fotograficzną ,,Suwałki 15 lat w Unii Europejskiej”, spróbować tortu w barwach flagi Unii czy wziąć udział we wspólnym śpiewaniu ,,Ody do radości” – hymnu Wspólnoty i teście wiedzy o Unii.

- Te 15 lat to jest bardzo dobry okres dla naszego miasta. Możemy być dumni z tego, że tak wiele udało się osiągnąć wspólnie, przy pomocy naszych Przyjaciół z Unii Europejskiej, przy pomocy środków z różnych programów Wspólnoty. To co udało się zrobić, przedstawiamy dziś na fotografiach, a jest tego w naszym mieście naprawdę dużo. W Suwałkach pozyskaliśmy z Unii Europejskiej ponad 600 mln zł różnych dotacji. Dziś trudno sobie wyobrazić, co by było gdyby tych środków nie było. Wchodząc do Unii mieliśmy różne obawy, mnogość dokumentów, procedur, ale teraz jesteśmy bardzo dobrzy w pisaniu wniosków, uczymy innych. To co widzicie, to nasza wspólna praca i sukces. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do 15 lat sukcesu Suwałk. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy w zjednoczonej Europie - mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.