22. edycja Kongresu ENVICON, która odbywała się od 28 do 30 listopada, przyciągnęła ponad 600 uczestników. W trakcie 3 dni odbyło się 10 sesji merytorycznych z udziałem prawie 100 prelegentów.

22. edycja Kongresu ENVICON Environment wzbudziła ogromne zainteresowanie i przyciągnęła ponad 600 uczestników. W trakcie trzech dni Kongresu odbyło się 10 sesji merytorycznych z panelami dyskusyjnymi, w trakcie których wystąpiło prawie 100 prelegentów. Podczas Gali Kongresu i Gali Finału Pucharu Recyklingu zostało nagrodzonych 72 laureatów.

Tegoroczny Kongres ENVICON Environment pokazał, że ochrona środowiska jest bardzo ważna dla wielu osób. Ci ludzie chcą pracować nad poprawą jakości tego obszaru w Polsce, a my jako firma Abrys pragniemy ich w tym wspierać” – powiedziała Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys.

Kongres rozpoczął się 28 listopada br. w Warszawie sesją inauguracyjną, w której uczestniczyły najważniejsze osoby w Polsce odpowiedzialne za kształt polityki ochrony środowiska: minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz główny inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko.

Podczas 3 dni Kongresu odbyło się jeszcze 9 sesji tematycznych poświęconych gospodarce odpadami, energii z odpadów, gospodarce wodnej, innowacjom i badaniom w branży wod-kan, zarządzaniu w samorządach, startup’om w ochronie środowiska oraz gospodarce obiegu zamkniętego. Ich uczestnikami byli przedstawiciele najważniejszych urzędów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska w Polsce, izb i związków reprezentujących branże gospodarki odpadami, wod-kan, ciepłowniczą, przedstawiciele samorządów oraz firm zarówno komunalnych, jak i z innych branż.

Pierwszego i drugiego dnia Kongresu odbyły się dwie uroczystości – Gala Kongresu ENVICON Environment oraz Gala Finału Konkursu Puchar Recyklingu. Pierwsza zebrała niemal 400 gości, w tym przedstawicieli najważniejszych urzędów, izb i związków reprezentujących branże związane z ochroną środowiska. W drugiej wzięło udział niemal 200 uczestników. Laureatami obu Gal zostało 72 podmiotów (zakładów gospodarki komunalnej, firm prywatnych, gmin, placówek edukacyjnych itp.).

Kongresowi towarzyszyła także strefa wystawiennicza, w której swoje ekspozycje miało 20 partnerów. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez 13 instytucji, a liczba partnerów sięgnęła 55.

ENVICON Environment miał również bogatą oprawę medialną zapewnioną przez media branżowe firmy Abrys tj. PortalKomunalny.pl i miesięczniki „Przegląd Komunalny”, „Energia i Recykling” oraz „Wodociągi-Kanalizacja”. Tylko poprzez kanały social media Kongresu, firmy Abrys i czasopism branżowych informacje o wydarzeniu dotarły do niemal 70 000 osób.

Tegoroczny Kongres odbywał się w dniach 28-30 listopada br. w Warszawie, w Hotelu Arche Krakowska. Gala Kongresu odbyła się 28 listopada br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, a Gala Finału Konkursu Puchar Recyklingu 29 listopada br. w Teatrze Capitol w Warszawie.