W. Długoborski wystąpił do J. Brudzińskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - analiz i standardów w związku z załącznikami do rozporządzenia obniżającego wynagrodzenia.

Wojciech Długoborski, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i ST po stronie samorządowej wystąpił 11 maja br. do Joachima Brudzińskiego, Współprzewodniczącego KWRiST po stronie rządowej - w oparciu o ustawę o KWRiST oraz w trybie dostępu do informacji publicznej - o udostępnienie wykorzystanych w toku prac nad przygotowaniem załączników 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, analiz, badań naukowych, opracowań eksperckich, sondaży opinii publicznej, a także dokumentów określających „standardy wymagane w życiu publicznym”.

Użyto następujących argumentów. Przesłane 9 maja br. uzasadnienie do zmiany załączników 1 i 2 do tego projektu nie odnosi się do określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych przesłanek, jakimi Rada Ministrów zobowiązana jest kierować się wydając rozporządzenie (rodzaj zadań i charakter czynności, umiejętności zawodowe i kompetencje, liczba mieszkańców). Jako że ustawowe określone przesłanki stanowią katalog otwarty, założyć należy, że Ministerstwo kierowało się innymi kwestiami. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że jest on odpowiedzią na „powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych.” oraz że „wykonywanie wyżej wymienionych funkcji, tak jak w przypadku posłów i senatorów, oznacza pełnienie służby na rzecz społeczeństwa. Dlatego też podlega społecznej ocenie i powinno spełniać standardy wymagane w życiu publicznym.

Współprzewodniczący KWRiST zwrócił uwagę, że przygotowywana regulacja będzie miała bardzo istotny wpływ na motywację obywateli do ubiegania się o pełnienie funkcji kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Udostępnienie wnioskowanych dokumentów przyczyni się do wzrostu transparentności procesu legislacyjnego dotyczącego ważnych kwestii związanych z jakością zarządzania w samorządach. A dostrzeżony w przedmiotowym uzasadnieniu „fakt realizowania przez samorządy zadań kluczowych z punktu widzenia obywateli” sprawia, że dostęp do nich jest szczególnie istotny dla interesu publicznego.