Stopniowe podwyższanie kwoty wolnej od podatku PIT było tematem spotkania ministra finansów Pawła Szałamachy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 18 stycznia br. w Warszawie.

Spotkanie Ministra Finansów z samorządowcami

Stopniowe podwyższanie kwoty wolnej od podatku PIT było tematem spotkania ministra finansów Pawła Szałamachy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 18 stycznia br. w Warszawie.

Ze strony samorządowej w konsultacjach uczestniczyło 13 przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym ze Związku Miast Polskich.

Jak oceniają samorządy, zwiększenie kwoty wolnej od PIT co roku uszczupli ich dochody o blisko 7 mld zł. Minister P. Szałamacha poinformował, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest bardzo istotnym projektem rządu, gdyż realizuje postulat sprawiedliwego społecznie państwa. Ponadto zadeklarował, że Ministerstwo Finansów traktuje stronę samorządową jako naturalnego partnera i sojusznika w działaniach służących odbudowie dochodów podatkowych. Jednak sposoby, jak zrekompensować samorządom wyrwę w ich budżetach po wprowadzeniu wyższej kwoty wolnej w 2017 r., są różne. Samorządy chciałyby zwiększenia udziałów procentowych we wpływach z PIT, co jest ich zdaniem najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Minister twierdzi, że raczej nie wchodzi w rachubę pełna rekompensata w postaci zwiększonego udziału w PIT. Zaapelował do reprezentantów samorządów, aby uwzględnili oni pełen obraz sytuacji finansowej, bo są takie dziedziny, w których rząd proponuje korzystne regulacje dla JST.

Paweł Szałamacha wskazał, że samorządy mogą spodziewać się pozytywnego efektu wprowadzenia programu „500 plus”. Dzięki niemu podniesie się poziom zamożności obywateli, co zmniejszy liczbę osób pobierających świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Ministerstwo Finansów widzi możliwość zrekompensowania samorządom ubytków wynikających z wdrożenia wyższej kwoty wolnej od podatku dzięki większej kontroli cen transferowych i podzielenia się z samorządami wpływami z planowanego podatku od sklepów wielkopowierzchniowych.

Jak zauważył Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, do patrzenia całościowego potrzeba więcej informacji, co to jest kontrola cen transferowych i ile przyniesie ona pieniędzy, jakie będą wpływy z podatku od hipermarketów, a także jaki konkretny efekt finansowy da samorządom program „500 plus”. Jedyne dane na ten temat posiada rząd, bowiem ma rozbudowaną statystykę resortową.

(jp)