Philips Lighting przygotował Raport Cyfrowe Miasta i zaprezentował wyniki badania na temat koncepcji inteligentnych miast. W badaniu wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele pięciu polskich miast.

W badaniu wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele pięciu polskich miast, wskazując, jakie są ich oczekiwania i potrzeby w zakresie wdrażania rozwiązań smart city.

We wstępie do Raportu, Bogdan Rogala, Prezes Philips Lighting Poland pisze:
- Miarą sukcesu wdrożeń rozwiązań smart city jest poziom satysfakcji mieszkańców. To oni oceniają, czy strategie przygotowane przez władze miejskie sprawdzają się w praktyce. Dlatego tworząc raport „Cyfrowe Miasta” postanowiliśmy zweryfikować, jak obie te grupy – przedstawiciele samorządu i mieszkańcy – postrzegają ideę inteligentnych miast. Czy mają te same cele i oczekiwania wobec wykorzystania nowych technologii w przestrzeni miejskiej? Aby odpowiedzieć na te pytania udaliśmy się do pięciu polskich miast, by porozmawiać z przedstawicielami samorządów i mieszkańcami. W raporcie znajdziecie Państwo wnioski z pozyskanych danych, dodatkowo opatrzone komentarzem ekspertów ze świata nauki i biznesu.

Prezentowany raport to lektura, którą szczególnie polecamy wszystkim osobom zaangażowanym w procesy rozwoju miast. Znajdziecie w nim Państwo szereg dobrych praktyk i rekomendacji związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii smart city, wyborem odpowiednich technologii, modeli biznesowych i informowaniem o nich mieszkańców.

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej niewiele ponad 10% Polaków spotkało się dotychczas z pojęciem inteligentnych miast. Ci natomiast, którzy je znają w większości (ok. 40%) utożsamiają je z inteligentnym oświetleniem. To pokazuje, że nadal ogólna świadomość społeczeństwa o projektach smart city jest niewielka i fragmentaryczna. Między innymi dlatego w raporcie poświęciliśmy również miejsce na wątek konsultacji społecznych i komunikacji z mieszkańcami. Jak komunikować realizację projektów smart city, aby spotkały się one ze zrozumieniem mieszkańców? Niski poziom wiedzy o inteligentnych rozwiązaniach to także sygnał dla nas - dostawców technologii dla miast. Niezależnie od tego, czy mówimy o zintegrowanych systemach zarządzania oświetleniem, jak w przypadku Philips Lighting, czy o platformach chmurowych lub systemach sterowania ruchem, warto propagować spójną i kompleksową wizję miasta smart.

Raport „Cyfrowe Miasta” to materiał, który porusza zagadnienia istotne dla mieszkańców i przydatne dla samorządów. Znajdziecie w nim Państwo artykuły przygotowane m.in. przez prezydentów miast, przedstawicieli uczelni, mediów czy instytucji konsultingowych.

Raport można pobrać tutaj