To jedyny taki ranking w Polsce. Tygodnik „Polityka" i Akademia Górniczo-Hutnicza w rankingu jakości życia wzięły pod uwagę kilkadziesiąt różnych kryteriów zgrupowanych w dziesięciu kategoriach.

Mieszkańców miast łączy jedno: chcieliby, żeby w ich miejscowości żyło im się dobrze. Wpływa na to wiele czynników. POLITYKA i Akademia Górniczo-Hutnicza w rankingu jakości życia wzięły pod uwagę w sumie kilkadziesiąt różnych kryteriów zgrupowanych w dziesięciu kategoriach. To jedyny taki ranking w Polsce.

Tworząc ten ranking wzięto pod uwagę miasta na prawach powiatu. W oparciu o zalecenia zawarte w zbliżonych tematycznie raportach i rankingach opracowanych w innych krajach europejskich, określiliśmy dziesięć obszarów wpływających na jakość życia. Są to edukacja, praca, mieszkania, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, społeczność, czas wolny, samorząd oraz transport i łączność.

W poszczególnych kategoriach oceniano następujące kryteria:
• edukacja – średnie wyniki uczniów uzyskane na egzaminie gimnazjalnym z matematyki oraz liczba absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra na 10 tys. mieszkańców
• czas wolny – oferta dla mieszkańców, w celu zapewnienia im rozrywki oraz podtrzymaniu kontaktów społecznych
• mieszkania – standard (wielkość) mieszkań oraz ich dostępność
• środowisko – wydatki na utrzymanie zieleni
• zdrowie – przyrost naturalny i liczba zgonów przed 65. rokiem życia
• bezpieczeństwo – poziom przestępczości, jej wykrywalność oraz przestępstwa drogowe, prowadzące do szkód na zdrowiu
• społeczeństwo – zaangażowanie mieszkańców w życie polityczne i społeczne
• samorząd – dochody miasta na mieszkańca oraz środki, jakimi miasta dysponują na nowe przedsięwzięcia
• transport – długość dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni
• praca – stopa bezrobocia, a także stosunek liczby osób pracujących do niepracujących.

Pozycje, jakie zajęły miasta w głównym rankingu, wynikają ze średniej ważonej dziesięciu ocen (do określenia wag użyliśmy metod statystycznych rekomendowanych przez OECD i Joint Research Centre Komisji Europejskiej, co pozwoliło na zminimalizowanie niepożądanego wpływu arbitralności). Wysokie miejsce nie musi oznaczać, że miasto znalazło się w czołówce we wszystkich kategoriach – np. miejscowość bardzo rozwiniętą gospodarczo, gdzie łatwo o atrakcyjną pracę, może jednocześnie cechować bardzo zły stan środowiska. Dlatego zachęcamy do skorzystania z interaktywnej wersji rankingu, dzięki której można szczegółowo przeanalizować czynniki wpływające na ocenę wybranego miasta. Ponadto daje ona możliwość modyfikowania – zgodnie z indywidualnymi priorytetami – wag dla poszczególnych kategorii.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone 17 września podczas organizowanej w Krakowie na AGH konferencji „JAKOŚĆ ŻYCIA W POLSKICH MIASTACH. Podczas konferencji prezydenci miast oraz eksperci ze środowisk samorządowych, naukowych oraz organizacji pozarządowych i ruchów miejskich przedstawiali swoje recepty na poprawę jakości życia w polskich miastach.