3 czerwca odbędzie się debata wokół projektu „Rozporządzenia PE i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich".

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Urząd Miasta Łodzi serdecznie zapraszają na debatę wokół projektu „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich”. Celem rozporządzenia jest zagwarantowanie przestrzegania jednej z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej – zasady praworządności. Równocześnie projekt budzi zrozumiały niepokój beneficjentów unijnej polityki spójności, szczególnie w Polsce – państwie członkowskim Unii Europejskiej, będącym jej największym odbiorcą.

Celem spotkania jest nie tylko przedstawienie projektowanego rozporządzenia, ale również poznanie przez Komisję Europejską opinii przedstawicieli polskich samorządów w tej sprawie. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w godzinach od 12.00 do 14.45 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (Sala 103C, ul. Piotrkowska 282)

Program

12.00-12.05 Otwarcie spotkanie – przedstawiciel Miasta Łodzi
12.05-12.25 Kontekst polityczny działań zmierzających do umacniania praworządności w Unii Europejskiej – dr Filip Skawiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
12.25-13.00 Wyjaśnienie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich – Rafał Szyndlauer, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
13.00-13.15 Przerwa kawowa
13.15-14.40 Dyskusja z udziałem przedstawicieli polskich samorządów
14.40-14.45 Podsumowanie spotkania przez przedstawicieli Komisji Europejskiej
14.45 Lunch


W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa, prosimy o rejestrację na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej poprzez następujący link: https://ec.europa.eu/poland/content/registration-f...