Komisja Europejska zorganizowała konsultacje społeczne, których głównym celem jest ocena bieżących osiągnięć programu "Europa dla obywateli".

Mija właśnie półmetek obecnej edycji programu „Europa dla obywateli”, zaplanowanej na lata 2014-2020. Z tej okazji Komisja Europejska zorganizowała otwarte konsultacje społeczne, których głównym celem jest ocena bieżących osiągnięć programu, a także zebranie poglądów i opinii na temat wyników i wpływu działań współfinansowanych przez program „Europa dla obywateli” w latach 2014-2016.

To świetna okazja, by wyrazić swoje zdanie i zaproponować zmiany czy sugestie dotyczące ulepszenia programu. Państwa opinia ma szczególne znaczenie w kontekście kontynuacji programu po 2020 roku.

W ankiecie badana jest rozpoznawalność programu i jego ocena w oczach obywateli UE – dlatego zachęcamy również do rozpowszechniania tej informacji, by jak najwięcej osób podzieliło się swoją opinią.

Jeśli zatem realizowaliście Państwo projekty w roli lidera lub partnera, braliście udział w działaniach dofinansowanych przez program jako uczestnicy lub po prostu słyszeliście o programie „Europa dla obywateli”, zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety i podzielenia się opinią na temat programu.

Ankietę można wypełnić jako osoba prywatna lub jako osoba działająca w imieniu danej organizacji. W zależności od udzielanych odpowiedzi, w ankiecie będzie trzeba odpowiedzieć na 4-11 pytań dotyczących programu „Europa dla obywateli”. Nie powinno to zająć więcej niż 10 minut, a Państwa opinia ma znaczenie!

Po zakończeniu konsultacji Komisja Europejska przedstawi wyniki oceny śródokresowej w sprawozdaniu, które na początku 2018 roku ma zostać przedłożone Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Wyniki te zostaną wykorzystane do udoskonalenia aktualnego programu „Europa dla obywateli” oraz do opracowania kształtu jego ewentualnej kontynuacji po roku 2020.

Konsultacje potrwają do 10 kwietnia. Ankieta w języku polskim dostępna jest tutaj: