5 lipca Zarząd ZMP zaopiniował projekty ustawy dotyczące m.in.: planowania i zagospodarowania przestrzennego, nowelizacji Karty Nauczyciela i kooperatyw mieszkaniowych.

Posiedzenie Zarządu ZMP odbędzie się 5 lipca br. o godz. 15.00 w Bibliotece - Forum Kultury w Oleśnicy, ul. M. Reja 10.

Planowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Gdańsku
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST
3. Przedstawienie programu Mali Wspaniali (program ogólnorozwojowy dla przedszkolaków)
4. Przedstawienie projektu MBA dla samorządów - Ilona Byra
5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rządowy, pre-konsultacje)
b) o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (poselski, uchwalona 13 czerwca br.)
c) zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (poselski, uchwalony)
d) o kooperatywach mieszkaniowych (rządowy) - w załączeniu
e) o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (rządowy)
f) o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
g) Karta Praw Podatnika (PO-KO)
h) o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (KUKIZ'15)
6. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany (aktualizacji) Programu Rozwoju Sportu do roku 2020
7. Projekt uchwały Rady ministrów w sprawie przyjęcia „Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”
8. Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Związek Miast Polskich)
9. Przyjęcie Międzyrzecza, Międzychodu i Bierunia w poczet miast członkowskich Związku
10. Korespondencja do rozpatrzenia
11. Sprawy wniesione