30 sierpnia br. podczas obrad w Ciechanowie Zarząd będzie opiniował projekty ustawy - m.in. o ochronie praw lokatorów - a także podejmie stanowisko w sprawie sytuacji finansowej samorządów.

Obrady rozpoczną się o godz. 15.00 w Hotelu ATENA , Ciechanów, ul. M.M Kolbe 76. 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Oleśnicy.
 2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
 3. Informacja ze spotkań poświęconych finansom JST.
 4. Prezentacja systemu weryfikacji segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej (Ciechanów).
 5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
  a) o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samo­rządzie wojewódzkim (PO)
  b) o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (senacki)
  c) o ochronie ludności cywilnej (MSWiA)
  d) o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (sejmowy)
  e) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (MSWiA)
  f) o zmianie ustawy o ochronie praw zwierząt (KUKIZ’15)
  g) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (MI)
 6. Projekt rozporządzenia MI w sprawie szczegółowego sposobu oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą.
 7. Sprawy organizacyjne, w tym kalendarz wydarzeń na okres od września do grudnia br.
 8. Korespondencja do rozpatrzenia.
 9. Sprawy wniesione.